Skure

- regler for tildeling af skure

  1. Medlemmer med stor bådplads (ikke jollepladser), har ret til et skur.
 Der betales leje for skur.
  2. Er der flere medlemmer end skure, kan man optages på en venteliste.
  3. Fraflyttes et skur som er over 12 kvadratmeter, skal det deles op i 2 skure.
 Fraflyttes et skur som er over 18 kvadratmeter, skal det deles op i 3 skure.
  4. Det er tilladt at handle skure medlemmerne imellem. Ønsker man at sælge sit
 skur, og ikke længere ønsker skur, skal de der står på ventelisten  spørges først.
  5. Ekskluderes et medlem, kan bestyrelsen midlertidigt købe skuret af den ekskluderede, og herefter udbyde det til de der står på ventelisten.
  6. Det er tilladt at flere medlemmer er sammen om ét skur.