Bestyrelsen

- træffes i foreningen så spørg efter dem her

Allan Ulrich, formand        mail: allan.ulrich27@gmail.com * mobil 40637515

Karsten Nielsen, sekretær

Niels P. Pedersen, kasserer

Lone Jahn, bestyrelsesmedlem

Poul Allermand, bestyrelsesmedlem