Vigtige datoer 2018

- sæt kryds i din kalender og mød op

Lørdag d. 17/3     Vandet til broer åbnes.

Søndag d. 1/4     Påskefrokost

Lørdag d. 14/4     Både sættes i vandet, fra klokken 8.00

Lørdag d. 5/5       Ordinær generalforsamling klokken 9.00. Derefter standerhejsning

Lørdag/søndag d. 26-27/5   Pligtarbejde.

Lørdag d. 18/8     Sommerfest/Grill-party

Lørdag d. 17/11     Bådeoptagning kl. 8.00 – stander ned!

Søndag d. 24/11   Vandet til broer lukkes.

Lørdag d. 1/12      Julefrokost

Alle arrangementer er for medlemmer og partnere

Til generalforsamlingen kan der afgives én stemme pr. båd.