Vigtige datoer 2017

- sæt kryds i din kalender og mød op

Lørdag d. 18/3     Vandet til broer åbnes.

Søndag d. 16/4     Påskefrokost

Lørdag d. 29/4     Både sættes i vandet, fra klokken 8.00

Lørdag d. 6/5       Ordinær generalforsamling klokken 9.00. Derefter standerhejsning

Lørdag/søndag d. 20-21/5   Pligtarbejde.

Lørdag d. 26/8     Sommerfest/Grill-party

Lørdag d. /11         Bådeoptagning kl. 8.00 – stander ned!

Søndag d. 29/11   Vandet til broer lukkes.

Lørdag d. 2/12      Julefrokost

Alle arrangementer er for medlemmer og partnere

Til generalforsamlingen kan der afgives én stemme pr. båd.